Kjøpsvilkår

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter fra MyLagopus AS til forbrukere i Norge. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen, som bekreftes til kunden gjennom en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for kjøpet. (Leveranser til land utenfor Norge, eller til Svalbard og andre områder utenfor fastlandet avtales separat)

2. Partene

Selger:
MyLagopus as
org nr 913642414
Biskop jens NIlssønsgate 23 a
0659 Oslo
tlf. 90512 720
post(at)mylagopus.com

 

Kjøper: Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

 

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto og frakt

6. Betaling

Kjøpesummen betales via betalingstjeneste på nettsiden om ikke annet er avtalt.

7. Levering og forsinkelse

Varen sendes pr post. Leveringstid er 5-10 virkedager. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, kan du, avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen eller at kjøpet heves. Melding om feil og mangler ved produktene overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

9. Garanti

Eventuelle garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 8.

 10. Angrerett

Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

11. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

- du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss (se pkt. 2 for kontaktinformasjon). 

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

13. Lovverk

Reglene for Forbrukerkjøp er bl.a. regulert i følgende lover: Forbrukerkjøpsloven, Angrerettloven, Markedsføringsloven, Personopplysningsloven, E-handelsloven, Kredittkjøpsloven. Det vises til ovennevnte lover for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

lagt til handlevogn